Sunday, 26 February 2012

Truman Capote`s Party of the Century          Χαρακτηρίστηκε ο διασημότερο πάρτυ του αιώνα!!! 
      Οικοδεσπότης του ο Truman Capote, διάσημος δημοσιογράφος και συγγραφέας, οραματίστηκε μια  κοσμική χοροεσπερίδα επικών διαστάσεων, για να γιορτάσει την μεγάλη επιτυχία του βιβλίου του "Εν Ψυχρώ", το 1966. Το πολυδάπανο γεγονός πραγματοποιήθηκε στην πιο ωραία αίθουσα χορού της εποχής στη Νέα Υόρκη, στο Plaza Hotel. Τη λίστα τη δούλευε επί μήνες κρατώντας σημειώσεις σε 2 σημειωματάρια, ένα λευκό και ένα μαύρο. Λευκό και μαύρο ήταν άλλωστε  και το dress code που αναφέρονταν στις προσκλήσεις που ήταν τυπωμένες από το Tiffany & Co. Απαίτησε από τους πολυφωτογραφημένους φίλους του να κρύψουν τα αναγνωρίσιμα πρόσωπά τους πίσω από μάσκες, προκειμένου να τους "απογυμνώσει" από τη διασημότητά τους.
      H ιδέα του ήταν να προσκαλέσει τους διασημότερους ανθρώπους της εποχής, περιορίζοντας όμως τη λίστα των καλεσμένων στα 500 επιφανέστερα άτομα. Γνώστης της νοοτροπίας και της ματαιοδοξίας των κοσμικών, την οποία συχνά κατέγραφε στα άρθρα και στα έργα του, οργάνωσε ένα event που έγινε talk of the town, καθώς όποιος ήταν ή νόμιζε ότι ήταν "κάποιος" έπρεπε να είναι αποδέκτης της πολύτιμης πρόσκλησης, που εξισώθηκε με την απόλυτη κοινωνική επικύρωση, οδηγώντας αρκετούς ακόμη και σε δωροδοκίες ή απειλές.
       Η τελική λίστα των καλεσμένων κατέληξε ως ένα εκπληκτικά εκλεκτικό μείγμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβάνοντας φίλους, αλλά και ανταγωνιστές, κοσμικούς, είδωλα του Hollywood, καλλιτέχνες, συγγραφείς και λογοτέχνες, εκπροσώπους της πολιτικής ελίτ, αλλά ακόμη και το θυρωρό του Tr. Capote, καθώς και τον χειριστής του ασανσέρ του.
       Λέγεται ότι με αυτό το πάρτυ o Truman  Capote κάλεσε 500 "φίλους", αλλά έκανε 15.000 εχθρούς...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.