Friday, 17 February 2012

Movie of the week: "The Emerald Forest" (1985)

   Η ταινία "Το Σμαραγδένιο Δάσος" (The Emerald Forest, 1985) αναφέρεται στην ιστορία ενός Αμερικανού μηχανικού που αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής ενός φράγματος στη Βραζιλία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο γιος του απαγάγεται από μια άγνωστη φυλή ιθαγενών του Αμαζονίου και από εκεί ξεκινά η 10ετής προσπάθεια ανεύρεσής του στα βάθη του τροπικού δάσους, εκεί που δεν έχει ξαναβρεθεί οποιοσδήποτε προερχόμενος από τον δυτικό κόσμο.
   Ο σκηνοθέτης John Boorman ("Εξκάλιμπερ", "Ο ράφτης του Παναμά" κ.α.) εκφράζει με το δυνατότερο τρόπο τις οικολογικές του ανησυχίες πολλά χρόνια πριν η "οικολογική συνείδηση" γίνει lifestyle μόδα και μας δίνει ξεκάθαρα το μήνυμά πως ο σύγχρονος "πολιτισμένος" δυτικός άνθρωπος κατέστρεψε το περιβάλλον και έθεσε στο περιθώριο πολιτισμούς και κουλτούρες χιλιάδων ετών στο βωμό του κέρδους.
     Εντυπωσιακή είναι και η πληροφορία ότι  έμπνευση για την ταινία υπήρξε ένα άρθρο των Los Angeles Times του 1972 (κάντε click εδώ για το άρθρο), που κατέγραφε την αληθινή ιστορία της απαγωγής  και της αφομοίωσης ενός μικρού παιδιού από φυλή ιθαγενών, το οποίο, όταν ο πατέρας του μετά από πολυετή αναζήτηση κατάφερε να εντοπίσει μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, αρνήθηκε να επιστρέψει πίσω στην αληθινή του οικογένεια, αφού πλέον θεωρούσε δικούς του ανθρώπους τα μέλη της φυλής.
      Η ταινία μπορεί σε ορισμένες στιγμές να γίνεται υπεραπλουστευτική και ηθικοπλαστική ως προς τα μηνύματα που θέλει να περάσει, όμως καταγράφεται σαν μια εκπληκτική παραγωγή και μια αξέχαστη δραματική περιπέτεια, με φωτογραφία και τοπία που κόβουν την ανάσα.


(photo taken from moviedromedvd.com)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.