Monday, 20 February 2012

The Fanzine Experience      Μικρότερη έγραφα σε fanzines ως ''επίτιμο'' μέλος... Ήμουν κάτι σαν ανταποκρίτρια από το Βορρά. Οι φίλοι που είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν την ερασιτεχνική εφημερίδα έμεναν στην Αθήνα κι εγώ τότε Θεσσαλονίκη. Οι σπουδές μας ήταν σε παρεμφερή αντικείμενα και η αγάπη μας για τη μουσική,  την τέχνη και τον κινηματογράφο μεγάλη. 

      Η πρώτη μου αποστολή ήταν να γράψω για το 37o Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Προσκλήσεις (διπλές παρακαλώ) μου είχε εξασφαλίσει ο φίλος μου Π., που γνώριζε έναν εκ των διοργανωτών. Είχα αποφασίσει στο ''άρθρο'' μου να μεταφέρω το κλίμα του Φεστιβάλ, κάποιες ξεχωριστές παρουσίες από τους συμμετέχοντες, κάποιες ηχηρές απουσίες και φυσικά να γράψω ποια διαγωνιζόμενη ταινία κατά την γνώμη μου ήταν η καλύτερη. 
      Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Είχα τέτοιο ενθουσιασμό που αποστήθισα όλο το πρόγραμμα, μέχρι και τα ψιλά γράμματα, παρακολουθούσα όλες τις εκπομπές στα τοπικά κανάλια, άκουγα συγκεκριμένες εκπομπές στο ραδιόφωνο που ήξερα ότι θα έκαναν αναφορές στο γεγονός που η Θεσσαλονίκη τιμούσε και φυσικά πήρα μαζί μου για να με συνοδεύσουν στα ...8ωρα ρεπορτάζ, εναλλάξ όλους τους φίλους που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Α, και μέσα στην τσάντα μου είχα κι ένα μικρό μπλοκάκι για να κρατάω σημειώσεις. Τόσο ...επαγγελματίας. Πρέπει βέβαια να εξομολογηθώ ότι στις ταινίες που δε μου άρεσαν ιδιαίτερα καθυστερούσα λίγο περισσότερο στο φουαγιέ. Μάλλον όχι και τόσο επαγγελματίας τελικά....
       Επιπλέον, το άρθρο συνοδευόταν από προοπτικό σχέδιο του χώρου που φιλοξενούσε το Φεστιβάλ, για να κάνω επίδειξη του γνωστικού αντικειμένου μου. Μετά από τα παραπάνω, οι εμπνευστές του fanzine πολύ εκτίμησαν την προσπάθεια μου και μου έδωσαν  το ελεύθερο να γράφω για όποιο θέμα ήταν της αρεσκείας μου.
     Όλα αυτά συνέβησαν πριν πολλά χρόνια, πάνω από 15. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα  να κάνω εντύπωση στον άντρα μου, που θα το διάβαζε και γι` αυτό έβαλα με το παραπάνω τα δυνατά μου. 
       Δυστυχώς, όσο και αν έψαξα, δε μπόρεσα να βρω κανένα από εκείνα τα τεύχη...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.