Thursday, 12 April 2012

Movie of the Week: "The Last Temptation of Christ"

Written by GUS

   Η ταινία του Martin Scorcese "The Last Temptation of Christ" (1988), βασίζεται στον "Τελευταίο Πειρασμό", το βιβλίο του Νίκου Καζαντάκη. 
   Όπως γίνεται αντιληπτό, η ταινία δεν παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού σύμφωνα με τα ευαγγέλια, αλλά, πιστή στο βιβλίο, εξετάζει μια διαφοροποιημένη εκδοχή, αυτή που εμπνεύστηκε ο Καζαντζάκης, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη υπόσταση του Ιησού, ο οποίος εμφανίζεται να αγωνιά, να αναρωτιέται, να αμφιβάλει, να φοβάται, να βασανίζεται από τον πειρασμό να απαλλαγεί από τον πόνο της Σταύρωσης και από το δυσβάσταχτο φορτίο να πάρει πάνω του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, για να υπερνικήσει τελικά όλες αυτές τις ανθρώπινες αδυναμίες, πραγματοποιώντας το θέλημα του Θεού και τη σωτηρία του ανθρώπου.
   Αυτή η απεικόνιση του Ιησού, ο οποίος πάνω στο Σταυρό τίθεται από τον  Σατανά στον πειρασμό να σκεφτεί, έστω για μια στιγμή, αν επιθυμεί να γλυτώσει από το μαρτύριο επιλέγοντας να ζήσει μόνο με την ανθρώπινη υπόστασή του και κάνοντας οικογένεια με την Μαρία Μαγδαληνή, σκέψη που απορρίπτει επιλέγοντας τελικά να ζήσει το μαρτύριο μέχρι τέλους και αναφωνώντας το "Τετέλεσται!" ήταν παραπάνω από αρκετή για να θεωρηθεί αυτή η ταινία (όπως και το βιβλίο) βλάσφημη και αιρετική και να προκαλέσει το θρησκευτικό συναίσθημα.
  Οι αντιδράσεις ξεπέρασαν, όμως, κάθε όριο, όταν στην Αθήνα, στις 13 Οκτώβρη 1988, ημέρα πρεμιέρας της ταινίας στην Ελλάδα, δεκάδες μέλη παραεκκλησιαστικών οργανώσεων και ιερωμένοι κλιμάκωσαν τις διαμαρτυρίες τους έξω από κάθε λογική και φυσικά ενεργώντας με μεγάλη απόκλιση από τα κηρύγματα αγάπης του Ιησού, εισέβαλαν σε κινηματογράφους και τους κατέστρεψαν με απαράδεκτη "ιερή μανία", επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς και γύρισαν το χρόνο πίσω σε σκοταδιστικές περιόδους. Μπορεί σύμφωνα με το βιβλίο και την ταινία ο Ιησούς να μην υπέκυψε στον τελευταίο πειρασμό, όμως το αφιονισμένοι διαδηλωτές "υπέκυψαν στον πειρασμό της βίας", όπως εύστοχα έγραψε η "Καθημερινή" στο σχετικό πρωτοσέλιδο της εποχής (διαβάστε περισσότερα κάνοντας click εδώ), αφού κατέστρεφαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ότι έβρισκαν στο διάβα τους, ενώ ταυτόχρονα έψελναν "Τη Υπερμάχω"...
   Μέσα σε αυτό το παρανοϊκό σκηνικό τυφλού ιερού πάθους, δεν μπόρεσε να ακουστεί η φωνή της συζύγου του Νίκου Καζαντάκη, που μιλώντας για "μεσαίωνα" δήλωσε: "Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που να αγάπησε τόσο πολύ, να λάτρεψε και να έκλαψε για τον Xριστό όσο ο Nίκος Kαζαντζάκης"...

(photos taken from kathimerini.gr &  nomorepopcorn.wordpress.com)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.