Thursday, 19 April 2012

Movie of the Week: "Europa" (1991)     Το 1991 είδα την ταινία "Europa" του Lars von Trier στην Αθήνα. Κατευθυνόμενοι στον κινηματογράφο, κύριο θέμα της συζήτησης μας ήταν η απαξιωτική συμπεριφορά του σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ των Κανών, όπου ενοχλημένος έδειξε το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του, φεύγοντας με 3 βραβεία από το Φεστιβάλ, αλλά όχι με τον Χρυσό Φοίνικα που ήταν πεπεισμένος ότι του ανήκε.
   Δεν ξέρω αν έφταιγε το νεαρό της ηλικίας μου, ήταν όμως μια ταινία που μου προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό και σήμερα, 21 χρόνια μετά, παρόλο που πολύ θα ήθελα να την ξαναδώ, δεν το επιχειρώ. Ωστόσο  τη θυμάμαι και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σινεμά δεν επικρατούσε το σύνηθες χάος στο κυλικείο, αλλά μια περίεργη βουβαμάρα, πολλοί, δε, ήταν δακρυσμένοι.


    Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται στο ερειπωμένο τοπίο της μεταπολεμικής Γερμανίας του 1945.  Ο Λέοπολντ Κέσλερ είναι ένας νεαρός Αμερικανός πολίτης με γερμανικές ρίζες, που ταξιδεύει στην κατεστραμμένη Γερμανία με σκοπό να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της. Ένας συγγενής του του βρίσκει εργασία σε ένα από τα τρένα που λίγα χρόνια πριν μετέφεραν Εβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ερωτεύεται την πλούσια κληρονόμο της σιδηροδρομικής εταιρίας, η οποία ήταν μέλος  φιλοναζιστικής οργάνωσης  και ανακαλύπτει σκοτεινές και μυστηριώδεις ιστορίες, που τον οδηγούν στον εγκλωβισμό την ψυχής του.
   Η ταινία είναι πολύ σκληρή, αλλά με εξαιρετική γοητεία. Οι σκηνές είναι ασπρόμαυρες, αλλά και  έγχρωμες και είναι σαν να σε βγάζουν και να σε επανατοποθετούν σε ένα όνειρο. Τα εξαιρετικά ειδικά εφέ, για τα οποία βραβεύτηκε εξάλλου, η σκηνοθετική ματιά του, όχι τόσο ώριμη όπως είναι σήμερα, αλλά ωμή, επιβλητική και  με βαθύ σκεπτικιστιμό, σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι συνοδοιπόρος στο ταξίδι του νεαρού και όχι απλός θεατής της ζωής του.


 (photo taken from movieposter.com)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.