Friday, 6 April 2012

Movie of the Week: "Life of Brian" (1979)

   Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Πάσχα, νομίζω ότι μια κατάλληλη πρόταση, για όσους δεν την έχουν ακόμη δει, θα ήταν η ιστορική κωμωδία των Monty Pythons "Life of Brian", του 1979, με ελληνικό τίτλο "Ένας Προφήτης ...Μα τι Προφήτης!" και θέμα τη ζωή του νεαρού Εβραίου Μπράϊαν Κοέν, που στα χρόνια του Ιησού, έχει την ατυχία να τον μπερδεύουν συνεχώς με τον Μεσσία: 
   Γεννιέται στον διπλανό στάβλο απ`αυτόν του Ιησού, μπερδεύοντας ακόμη και τους 3 μάγους, αργότερα θεωρείται ανατρεπτικό στοιχείο, λόγω της συμμετοχής του σε επαναστατικά αντι-ρωμαϊκά κινήματα της εποχής και μέσα από αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις κάθε ενέργειά του βαπτίζεται θαύμα, κάθε ακατανόητη αμπελοφιλοσοφία του εκλαμβάνεται ως σοφή διδασκαλία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πιστό κοινό που ακολουθώντας τον τυφλά, παρά τις διαμαρτυρίες του, τον αναγνωρίζει ως Μεσσία,  γεγονός που τον οδηγεί στη μοίρα του Ιησού, δηλαδή σε σταύρωση.

   Όπως γίνεται αντιληπτό, το θέμα της ταινίας και ο τρόπος που το διαχειρίζονται οι Monty Pythons, προκάλεσε όλες τις αναμενόμενες, σε τέτοιες περιπτώσεις, αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικούς φορείς, που αυτομάτως τη χαρακτήρισαν "βλάσφημη" και "αιρετική": διαμαρτυρίες, κατάρες, λογοκρισία και απαγόρευση προβολής κλπ κλπ, στοιχεία που λειτουργώντας διαφημιστικά, όπως συνήθως γίνεται, έκαναν την ταινία μια γιγαντιαία εισπρακτική επιτυχία της εποχής παγκοσμίως. Συνέβαλε σε αυτό και το χιούμορ της ομάδας των Pythons, που τσακίζει κόκαλα, κατεδαφίζοντας όλα τα στερεότυπα των διαφόρων πολιτικών φορέων, ιδίως αυτών που ευαγγελίζονται την επανάσταση, όλες τις αγκυλώσεις της οργανωμένης θρησκείας και της καθεστωτικής νοοτροπίας. 
   Κορυφαία και δημοφιλέστερη η τελευταία σκηνή του φιλμ, όταν ο πρωταγωνιστής παροτρύνεται από άλλους να τραγουδήσουν  όλοι μαζί τον υπέροχο ύμνο της αισιοδοξίας "Always look on the bright side of life" ("Πάντα να βλέπεις την φωτεινή πλευρά της ζωής"), αν και όλοι βρίσκονται πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου! 
   Μια σκηνή τόσο διάσημη που κοντεύει τις 10.000.000 (!!!) προβολές συνολικά στο Youtube:


(photos taken from en.wikipedia.com, my.opera.com & guardian.co.uk)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.