Saturday, 20 July 2013

Top-5 Extraordinary Rooftop Bars

Click images to enlarge - Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

No5: FOUR SEASONS HOTEL, MUMBAI, INDIA

   Located on the 34th floor of the Four Seasons Hotel, this futuristic rooftop bar is the city`s highest one, with unobstructed views of India`s largest city, Mumbai.
                                                         

    Τοποθετημένο στον 34ο όροφο του ξενοδοχείου Four Seasons, αυτό το φουτουριστικό rooftop bar είναι το ψηλότερο της πόλης, με ανεμπόδιστη θέα στην μεγαλύτερη πόλη της Ινδίας, το Mumbai.

No4: SIROCCO & SKY BAR, LEBUA HOTEL, BANGKOK, THAILAND

   From the 63rd floor of Lebua Hotel, a cosmopolitan rooftop bar restaurant with breathtaking views of Bangkok.
                                                       

   Από τον 63ο όροφο του Lebua Hotel, ένα κοσμοπολίτικο bar restaurant με θέα που κόβει την ανάσα στην Bangkok.

Νο3: LA TERRAZZA, FLORENCE, ITALY

   Situated on the top of Continentale Hotel In Florence, Italy and overlooking Ponte Vecchio  over Arno River, this rooftop bar is the epitome of "romantic chic".
                                                      

   Τοποθετημένο στην κορυφή του Continentale Hotel στην Φλωρεντία και με θέα από ψηλά στην γέφυρα Ponte Vecchio πάνω από τον ποταμό Arno, αυτό το rooftop bar είναι η επιτομή του "romantic chic".

Νο2: GB ROOF GARDEN, ATHENS, GREECE

   Only one word: Acropolis. Period.
   Nothing more to be said about Hotel Grand Bretagne`s rooftop bar restaurant that offers an incomparable view to Greece`s national treasure, as well as the magnificent Lycabettus Hill.
                                                             

   Μια λέξη μόνο: Ακρόπολη. Τελεία.
   Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να ειπωθεί γι`αυτό το rooftop bar restaurant του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" που προσφέρει ασύγκριτη θέα στον εθνικό θησαυρό της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον καταπληκτικό λόφο του Λυκαβηττού.


No1: LE PANORAMIC, CHAMONIX, FRANCE
    Offering a mind-blowing view of Mont Blanc in the Alps from the altitude of 2525 meters above sea level, Le Panoramic restaurant bar can be reached through cable-cars and is definitely a unique highlight.
                                                      

   Προσφέροντας θέα του Mont Blanc στις Άλπεις που θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας από υψόμετρο 2525 μέτρων, το restaurant bar Le Panoramic προσεγγίζεται με τελεφερίκ και αποτελεί ένα μοναδικό αξιοθέατο.

(photos taken from architecturaldigest.com & grandebretagne.gr)

If you liked this post, you might  also like  the following:
                                                 

Αν σας άρεσε αυτή η δημοσίευση, πιθανότaτα θα σας αρέσει και η παρακάτω:


TOP-7 Incredible Hotel Swimming Pools

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

DISCLAIMER & TERMS OF USE

Οι εικόνες η μουσική και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτό το blog ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Υλικό που ανήκει σε αυτό το blog μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι (1) γίνεται κατάλληλη αναφορά σε αυτό το blog, ειδικά δηλώνοντας το "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" ως την πηγή και (2) χρησιμοποιείται μόνο για μη εμπορική και μη-κερδοσκοπική χρήση ή σκοπό. Αν δείτε υλικό σας και θέλετε να αφαιρεθεί, ενημερώστε το blog μέσω e-mail στη διεύθυνση "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" και θα αφαιρεθεί αμέσως. Αν δείτε υλικό στο οποίο πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά και γνωρίζετε τον πραγματικό ιδιοκτήτη, επίσης ενημερώστε το blog και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν.

Όλο το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτό το blog προορίζεται για μη-κερδοσκοπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο για ψυχαγωγία και ενημερωτικούς λόγους. Επαγγελματικές συμβουλές δεν παρέχονται. Ο ιδιοκτήτης αυτού του blog δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο site μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας οποιαδήποτε σύνδεσμο σε αυτό blog. Ο ιδιοκτήτης δεν θα ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες ούτε για τη διαθεσιμότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε για τυχόν ζημιές από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Images, music or videos featured on this blog belong to their respective owners, unless otherwise stated.Material owned by this blog may be used, provided that (1) appropriate credit is given to this blog, by specifically stating "rounduptheusualsuspects.blogspot.com" as the source and (2) it is only used for noncommercial and non-profit use or purpose.If you see your material featured and you want it removed, let the blog know by email to "rounduptheusualsuspectsblog@gmail.com" and it will be taken down right away. If you see material that you think it is not properly credited and you know the real owner, email the blog as well and all necessary action will be taken.

All content provided on this blog is for non-profit, noncommercial purposes and only for entertainment and informational purposes. Professional advice is not provided. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information nor for any damages from the use of this information.